MEDLEMMER

PTØ Norge er en brukerorganisasjon, hvor de aller fleste av brukerne er medlemmer.

Som medlem er du med på å støtte vårt arbeid for barn, ungdom og unge voksne med skader i sentralnervesystemet. Vi jobber for at våre brukere skal bli mer selvstendige og uavhengige i hverdagen.

Medlemskontingenter og tilskudd er øremerket for å gå tilbake til brukerne ved våre sentre.

Kontingentsatser

Familiemedlemsskap: kr. 300,–

Enkeltmedlemsskap: kr. 200,–

Støttemedlem: minimum kr. 100,–

Innbetaling foretas til PTØ Norges bankkonto: kontonummer 1822.10.17443.

Husk å oppgi navn, adresse og fødselsår for de som betaler. Gjelder innbetalingen familiemedlemsskap fører du på navn og fødselsår til alle i husstanden. Dette kan også sendes på e-post til post@ptonorge.no