Gjennomfører turnus hos PTØ i Ski

Hos PTØ i Ski er for tiden Nicolai Engelsen Bjørgo i turnus som fysioterapeut. Å få lov til å jobbe med barn og ungdom med nevrologiske utfordringer er noe han setter pris på, og gjerne vil fortsette med etter utdannelsen er ferdig.

Som en del av sin obligatoriske turnusperiode på ni måneder vil Nicolai Engelsen Bjørgo være hos PTØ i Ski frem til slutten av juni. Nicolai oppdaget PTØ gjennom en bruker, som han har vært BPA (brukerstyrt personlig assistanse) for i om lag halvannet år ved siden av studiet.

– Jeg oppdaget organisasjonen gjennom familien til en bruker som trener regelmessig hos PTØ. Det er egentlig rart at jeg ikke har hørt om dette tilbudet før, siden det er et så bra tilbud, sier Nicolai.

Nicolai har drevet med idrett siden han var liten og har alltid hatt et sunt forhold til både trening og helse. Etter tre år på idrettsfag ved Asker videregående skole, fortsatte han med fysioterapistudiet i Enschede, Nederland.

Et godt supplement til tilbudet

Oppholdet hos PTØ og måten man jobber på har vært lærerikt for Nicolai, og han har fått mange nye erfaringer.

– Det er veldig mye nytt, men også en del likt i PTØs tilbud – sammenlignet med fysioterapi. Fagområdene har en felles stamme, og jeg lærer mye av metoden med tanke på øvelser. Samtidig kan jeg også lære habiliteringspedagogene nye teknikker, forklarer Nicolai.

Nicolai bidrar med kunnskapen sin på senteret, og brukerne setter stor pris på å ha ham i staben. Blant annet kartlegger han den fysiske tilstanden til brukere med cerebral parese (CP), planlegger styrketreningen og evaluerer fremgangen gjennom ulike tester. Styrketrening for CP-pasienter er et godt supplement til PTØs treningsprogram, som er basert på Pető-metoden.

– Det tverrfaglige fungerer svært godt hos PTØ, og vi utveksler også erfaringer med de andre sentrene. Etter tiden her vil jeg kunne ta med ideer og erfaringer videre i jobben min, ikke minst erfaringen fra å jobbe med barn og ungdom, legger Nicolai til.

Brukere og foresatte føler seg trygge i fagmiljøet som staben hos PTØ i Ski tilbyr. Nicolai kommer også med forslag når foreldre lurer på noe om medisinsk behandling, smerter i kroppen og valg av utstyr. Ved behov tar han kontakt med de lokale fysioterapeutene.

Da Nicolai kom hjem fra Nederland tok han også en minor innenfor OMI (ortopedisk medisin), og kurs i smertebehandling med nåler (dry needling). Etter turnustjenesten vil han praktisere ved Høvikklinikken i Bærum.