SLIK FÅR DU TILBUD

Brukere med skader i sentralnervesystemet, som cerebral parese, multippel sklerose, Parkinson, slag eller påført hodeskade kan søke om opphold hos oss.

en hånd og holde i

For å få tilbud om kurs på ett av våre sentre må vi først motta en henvisning motta en henvisning fra lege i spesialisthelsetjenesten, eventuelt fastlege. Henvisning fra fastlege må vurderes av henvisningsmottak i den enkelte helseregion.

Dersom en bruker ikke har hatt opphold hos tidligere, tar vi kontakt etter mottatt henvisning for å avtale en førstegangskonsultasjon. På denne konsultasjonen kartlegges og vurderes det om det kan gis tilbud, enten som intensivt kurs eller individuell trening hos oss.

Hvis du har spørsmål om henvisning er det bare å ta kontakt med et av våre sentre. Vi svarer gjerne på det du lurer på.