Ingunn takker av

Bilde av Ingunn Østerkløft

Ingunn Østerkløft mener oppriktig interesse for brukernes livssituasjon har vært avgjørende i jobben som administrativ leder.

Alle som kjenner Ingunn kan fortelle om en hjertevarm leder med stort engasjement både for brukere, foreldre og ansatte ved PTØ. Mange vil savne den gode latteren og den klingende vestlandsdialekten mellom veggene. Tirsdag 30. april har hun sin siste arbeidsdag på PTØ.

Foreldrene tok initiativet

Ingunn er en av dem som har jobbet lengst i PTØ Norge, og forteller hvordan organisasjonen ble til.

– Barn med cerebral parese hadde ikke tilbud om intensiv trening i Norge på 1980-tallet. Derfor reiste foreldre med sine barn til Petö-instituttet i Budapest, forteller hun.

Flybilletter og opphold på én måned av gangen var kostbart og måtte betales av egen lomme.

– Det var også veldig tungvint. Flere foreldre gikk derfor sammen om å etablere Stabukken barnehage for barn med cerebral parese i 1990. Det ble leid inn fysioterapeut og ergoterapeut. Parallelt ble det jobbet for å få til intensive treningskurs i Norge, forteller hun.

Stabukken barnehage lukket dørene i 1993. I 1999 åpnet PTØ Norge sin første avdeling på Hamar.

– I starten ble det leid inn habiliteringspedagoger fra Ungarn. Foreldrene måtte fremdeles finansiere alt selv, både opphold og innleie av fagpersoner, forteller Ingunn.

Fra 2002 har det offentlige dekket foreldrenes utgifter. I dag kan alle benytte seg av tilbudet ved PTØ Norge, uavhengig av sin økonomiske situasjon. Den ideelle organisasjonen er fremdeles foreldredrevet, og har nå fast ansatte habiliteringspedagoger og ergoterapeuter.

Startet som assistent

Ingunn hadde bakgrunn fra hotellbransjen da hun kom inn i PTØ som assistent i 2007.

– Jeg hadde ikke vært borti barn med CP før, men i de tre første ukene med opplæring kom jeg inn i en veldig fin gruppe. Det ble et sterkt møte med foreldre og barn. Jeg sugde til meg inntrykk den første tiden. De delte så mye, og jeg fikk på mange måter komme rett inn i livet til hver enkelt familie. Jeg husker at jeg grein da de dro etter disse ukene. Jeg kommer aldri til å glemme åpenheten jeg ble møtt med, sier Ingunn.

Hun forteller at det gjorde stort inntrykk å se framgangen til barna som trente på PTØ.

– Jeg syntes framgangen var veldig merkbar. Og habiliteringspedagogene klarte å se hele mennesket. Det var fantastisk å se gleden barna viste over å få oppleve mestring. De fikk lov til å prøve å pusse tennene selv, spise en brødskive selv. Tanken om at de skulle få lov til å prøve å gjøre mest mulig selv, kjentes veldig meningsfullt, sier hun.

– Oppriktig nysgjerrig og interessert

Som assistent, men også som kontormedarbeider ved PTØ Hamar, fikk Ingunn et godt innblikk i hverdagen til familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Den erfaring ble verdifull da hun senere trådte inn i stillingen som administrativ leder for PTØ Norge i 2015.

– Det var en veldig god grunnmur å bygge på. Det handler om å prate med dem på golvet, åpne seg og bli kjent med brukerne. Jeg har vært oppriktig nysgjerrig og interessert i brukerne våre. Man blir ydmyk når man får innblikk i deres livssituasjon, sier Ingunn.

For henne har det også vært naturlig å hjelpe til i treningsrommet når det har vært behov for det.

– Man må trå til der det trengs. Det tok jeg også med meg fra serviceyrket. Man må være til stede, være løsningsorientert og ikke minst se folk. Det er så utrolig gøy å se når brukerne når målene sine. Det har det gitt meg mye, sier Ingunn.

Det har også vært viktig når hun har jobbet med kursoppsettene.

– På PTØ trener brukerne stort sett i grupper. Da er det viktig å lage gruppesammensetninger hvor brukerne er ganske like i alder og funksjonsnivå, både kognitivt og motorisk. Det er også viktig at de kan strekke seg etter hverandre, at de har noe å dra seg mot. Det er alltid en tanke bak gruppene som settes opp, sier Ingunn.

Lise Udklit blir Ingunns etterfølger fra 1. mai.

– Har du noen råd til etterfølgeren din?

– Jeg har sagt til henne at hun må ta vare på personalet, og at hun må kjenne brukerne våre. Det er alfa og omega. Jeg føler meg trygg på at Lise vil gjøre en veldig god jobb for PTØ, sier Ingunn.

Bilde av Ingunn Østerkløft og Lise Udklit
Ingunn Østerkløft føler seg trygg på at Lise Udklit vil overta jobben som administrativ leder for PTØ Norge på en god måte fra 1. mai.

Prosjekt Gardermoen 

Ingunn forteller at det har skjedd mye siden PTØ ble startet for 20 år siden. Foruten senteret på Hamar ble det opprettet sentre i Stavanger, Trondheim, og Ski. De siste årene har Ingunn vært med på nedleggelsen av Hamar og Ski, og etableringen og flyttingen til det nye hovedsenteret på Gardermoen.

– Jeg har fått være med i hele prosessen med «Prosjekt Gardermoen», og det har vært utrolig lærerikt. Vi har vært gjennom alle detaljene og dratt lasset sammen. Både styret med styreleder Tor Inge Martinsen og vår kontaktperson i byggeprosessen Kjetil Kjærnes, som kom med gode og nødvendige innspill, sier Ingunn.

Hun betrakter resultatet av det nye hovedsenteret på Gardermoen som vellykket.

– Det er fantastisk! De nye lokalene er et stort løft for PTØ. Vi har gått fra kummerlige lokaler til nye, lyse og flotte lokaler med god ventilasjon. Det tror jeg både de ansatte og brukerne merker. På pasienthotellet til LHL har brukerne store, gode rom mens de er på opphold hos oss, sier Ingunn.

Hun understreker at brukerne også har fått være med i prosessen med å tilpasse lokalene og komme med innspill på hva som fungerer og ikke.

– Og brukerne har fått lov til å være med og lage malerier og sette sitt preg på det nye senteret, sier hun.

Reiseveien ble avgjørende

For Ingunn ble likevel reiseveien mellom Gardermoen og hjemstedet Hamar for lang til slutt. To timers daglig reisevei ble i lengste laget.

– Jeg ville gi det et år og se hvordan det fungerte. Men dagene ble veldig korte med to timers kjøring hver dag. Jeg brukte lang tid på å bestemme meg, men føler meg trygg på avgjørelsen. Det har vært en meningsfull jobb jeg har hatt, sier Ingunn.

Nå søker Ingunn nye utfordringer og drømmer om å sykle til jobben.

– Ved å jobbe her har jeg fått en unik erfaring. Vi har hatt så mye moro sammen. Så mye latter og sang i korridorene. Det har vært en god erfaring jeg ikke ville vært foruten. Med hånda på hjertet, hvor kan man ellers få med seg noe sånt? Å få være så tett på brukerne, det gjør noe med en. Det setter ting i perspektiv, og det gir en helt spesiell erfaring å ta med seg videre, sier Ingunn.

– En avgjørende bidragsyter

Styreleder i PTØ Norge Tor Inge Martinsen forteller at Ingunn har vært PTØ sin førstelinje i mange år. Både gjennom e-post, telefon og personlige møter har hun pleiet nærkontakt med brukerne.

– Alle virksomheter trenger medarbeidere med spesielle sosiale egenskaper: som evner å møte brukere med et varmt smil, et smittende humør og en evig varm optimisme. Ingunn Østerkløft har vært en bærer av disse kvalitetene og verdiene i PTØ Norge, sier han.

Styreleder mener også at Ingunn med sitt positive engasjement var en helt avgjørende bidragsyter i arbeidet med å planlegge og etablere det nye hovedsenteret på Gardermoen.

– Oppgavene i en utfordrende og krevende overgangsfase var mange – kanskje for mange. Men Ingunn lot seg ikke skremme og bar tunge bører som administrativ leder – fortsatt med et smil. Vi takker for engasjementet i PTØ Norge og ønsker henne lykke til videre. Jeg og mange andre vil savne Ingunn, sier han.