Ny direktør er et løft for hele brukergruppen

Vibeke Johnsen tiltrer i PTØ Norges nyopprettede direktørstilling fra 1. september. Hennes brede erfaring fra helseorganisasjoner kommer godt med når brukerorganisasjonen setter i gang sin hittil største satsing for å styrke rehabiliteringstilbudet til mennesker med nevrologiske sykdommer.

Med rekordmange kvalifiserte søkere var det ingen enkel jobb for styret i PTØ Norge å velge ut riktig kandidat til organisasjonens nyopprettede direktørstilling. Det var likevel Vibeke Johnsen som utmerket seg spesielt, med sin brede erfaring fra helsesektoren og interesse for et spisset habiliteringstilbud for brukergruppen.

– Allerede da jeg leste stillingsannonsen kjente jeg at dette er en organisasjon som er full av engasjement og drivkraft. Dette inntrykket har jeg også har fått bekreftet i møte med PTØ, og gjennom organisasjonens satsingen for å nå ut til flere med tilbudet sitt. Jeg gleder meg til å være med på å utvikle og synliggjøre organisasjonen videre, forteller den nye direktøren, Vibeke Johnsen i PTØ Norge.

Vibeke Johnsen kommer fra stillingen som leder for Selvhjelp Norge, og har tidligere hatt ulike lederstillinger i blant annet Nasjonalforeningen for folkehelsen og Hørselshemmedes landsforbund.

PTØ et viktig talerør

Styreleder Tor Inge Martinsen i PTØ Norge mener ansettelsen av Johnsen ikke bare styrker organisasjonen, men også tilbudet til hele brukergruppen.

– Vår nye direktør har gjennom årene bygget et stort nettverk innen helsesektoren. For oss er det viktig å forsterke et faglig og strategisk samarbeid – både med helseforetak, kommuner og andre brukerorganisasjoner. Med sin kompetanse og brede erfaring fra store helseorganisasjoner, er vi trygge på at Vibeke vil tydeliggjøre PTØ Norge som en toneangivende og samarbeidsorientert helseaktør, sier styreleder Tor Inge Martinsen i PTØ Norge.

Den nye direktøren påpeker at samfunnsrollen PTØ Norge og lignende organisasjoner fyller, betyr mye for brukerne.

– Tilbudet til PTØ Norge er et viktig supplement til det offentlige tilbudet, og jeg har registrert at slike tilbud blir stadig viktigere. Samtidig fungerer også PTØ som et talerør mellom brukerne og myndighetene i den offentlige debatten. Dette er en rolle vi sammen med andre aktører skal ta på alvor, sier Johnsen.

Blir en del av viktig helsemiljø

I april 2018 åpner PTØ Norges nye nasjonale hovedsenter på Gardermoen Campus, og vil dermed erstatte de nåværende avdelingene på Hamar og Ski. Den nye direktøren skal lede organisasjonen gjennom satsingen og samarbeidet med andre aktører i helsemiljøet.

– Den nye avdelingen vil være en del av Helsehuset på Gardermoen Campus, og vil da være Europas mest moderne senter for rehabilitering bygget på Pető-metoden. PTØs deltagelse som en del av det nye helsemiljøet, er et modig, viktig og riktig valg. Den sentrale plasseringen vil også bidra til å gjøre tilbudet mer attraktivt, avslutter Johnsen.