Nye faggrupper på PTØ Stavanger

Lisa og Karina

Det er spennende tider på PTØ i Stavanger. Vi jobber kontinuerlig for å heve kvaliteten på tilbudet vårt, også ved å styrke fagressursene våre.

I PTØ vet vi at samhandling er viktig, og at det å dra nytte av hverandres ulike kompetanse er positivt. Som et ledd i å utvikle tilbudet vårt har vi derfor ansatt ergoterapeut Lisa Olsen i 70 prosent stilling, og fysioterapeut Karina Soltvedt på timebasis.

Lisa Olsen er utdannet ved VID Vitenskapelige høgskole. Hun tar utfordringer på strak arm, og har glidd rett inn i teamet vårt. I tillegg til å være ergoterapeut hos oss, jobber Lisa som spinningsinstruktør. Hennes kunnskap om styrke og kondisjon tar vi også gjerne imot.

Karina Soltvedt er i sluttfasen av sitt turnusår, etter å ha tatt utdannelse i Nederland. Hun har den siste tiden hatt praksisplass på en klinikk, hvor hun blant annet har vært med å følge opp spillerne fra Stavanger Oilers. Karina er også svært engasjert og faglig dyktig.

Vi er glade for å ha fått begge jentene med på laget. I tillegg til å kunne benytte deres unike kompetanse ved behov, jobber vi sammen for å forme det totale tilbudet vårt ytterligere til det beste for dere brukere.