NYHETER


PTØ – like effektiv som annen intensiv trening

Hilde Tinderholt Myrhaug har forsket på PTØ Norge sitt tilbud. Hun fant at trening på PTØ er like effektiv som annen intensiv trening til førskolebarn med cerebral parese. Hun fant heller ingen skader etter PTØ-trening. Foreldrene opplevde dessuten tilbudet som svært familiesentrert.


Rytme gir bedre kontroll på bevegelsene

Bruk av rytme og rytmisk intensjon kan være et veldig effektivt hjelpemiddel for å styrke evnen til å utføre viljestyrte bevegelser. Fagleder og habiliteringspedagog Kari Hapnes forklarer hvordan.


Jorunn finner motivasjon i MS-gruppa

Jorunn Sandal (56) har funnet sitt faste holdepunkt i MS-gruppa ved PTØ Stavanger. Her blir hun heiet fram mens hun trener for å nå sitt fremste mål – at hun én gang skal kunne gå igjen.