NYHETER


Temaaften på PTØ Gardermoen

Jurist Atle Larsen skapte engasjement med sitt foredrag om funksjonshemmedes rettigheter under temaaften på PTØ tirsdag 30. april 2019.


Ingunn takker av

Ingunn Østerkløft har sin siste arbeidsdag som administrativ leder i PTØ Norge 30. april. Lise Udklit overtar stillingen fra 1. mai.