NYHETER


Nye faggrupper på PTØ Stavanger

Det er spennende tider på PTØ i Stavanger. Vi jobber kontinuerlig for å heve kvaliteten på tilbudet vårt, også ved å styrke fagressursene våre.


Ny direktør er et løft for hele brukergruppen

Vibeke Johnsen tiltrer i PTØ Norges nyopprettede direktørstilling fra 1. september. Hennes brede erfaring fra helseorganisasjoner kommer godt med når brukerorganisasjonen setter i gang sin hittil største satsing for å styrke rehabiliteringstilbudet til mennesker med nevrologiske sykdommer.