NYHETER


Helsehuset er tett!

Her kommer en rykende fersk oppdatering fra Gardermoen Campus: Helsehuset er nå tett!


PTØ møter brukere på stand

Desto flere som vet om oss, desto flere får benyttet seg av vårt tilbud. Vi ønsker å vise mer av hva PTØ er og hva vi gjør. Derfor har vi blant annet utvidet informasjonsarbeidet vårt med stand-deltagelse på to forskjellige arrangementer i det siste.


Gjennomfører turnus hos PTØ i Ski

Hos PTØ i Ski er for tiden Nicolai Engelsen Bjørgo i turnus som fysioterapeut. Å få lov til å jobbe med barn og ungdom med nevrologiske utfordringer er noe han setter pris på, og gjerne vil fortsette med etter utdannelsen er ferdig.


Nye faggrupper på PTØ Stavanger

Det er spennende tider på PTØ i Stavanger. Vi jobber kontinuerlig for å heve kvaliteten på tilbudet vårt, også ved å styrke fagressursene våre.