NYHETER


Gjennomfører turnus hos PTØ i Ski

Hos PTØ i Ski er for tiden Nicolai Engelsen Bjørgo i turnus som fysioterapeut. Å få lov til å jobbe med barn og ungdom med nevrologiske utfordringer er noe han setter pris på, og gjerne vil fortsette med etter utdannelsen er ferdig.


Nye faggrupper på PTØ Stavanger

Det er spennende tider på PTØ i Stavanger. Vi jobber kontinuerlig for å heve kvaliteten på tilbudet vårt, også ved å styrke fagressursene våre.


Ny direktør er et løft for hele brukergruppen

Vibeke Johnsen tiltrer i PTØ Norges nyopprettede direktørstilling fra 1. september. Hennes brede erfaring fra helseorganisasjoner kommer godt med når brukerorganisasjonen setter i gang sin hittil største satsing for å styrke rehabiliteringstilbudet til mennesker med nevrologiske sykdommer.