NYHETER


PTØ åpner dørene

PTØ Gardermoen byr på spennende foredrag og aktiviteter for barn og unge under åpen dag 30. mars.


PTØ – like effektiv som annen intensiv trening

Hilde Tinderholt Myrhaug har forsket på PTØ Norge sitt tilbud. Hun fant at trening på PTØ er like effektiv som annen intensiv trening til førskolebarn med cerebral parese. Hun fant heller ingen skader etter PTØ-trening. Foreldrene opplevde dessuten tilbudet som svært familiesentrert.


Rytme gir bedre kontroll på bevegelsene

Bruk av rytme og rytmisk intensjon kan være et veldig effektivt hjelpemiddel for å styrke evnen til å utføre viljestyrte bevegelser. Fagleder og habiliteringspedagog Kari Hapnes forklarer hvordan.