PTØ Norge blir en del av viktig helsemiljø

Illustrasjonsbilde av Gardermoen Campus

1. mars 2018 flytter PTØ Norge inn i sitt nye nasjonale hovedsenter på Gardermoen Campus. Senteret vil ligge vegg-i-vegg med Landsforeningen for hjerte- og lungesykes (LHL) nye sykehus.

Det nye sykehuset på 28 000 kvadratmeter vil huse om lag 500 ansatte. PTØs aktiviteter vil bli lokalisert til Helsehuset. Over fire etasjer vil Helsehuset også romme et interkommunalt helsesenter for fire kommuner på Romerike, samt LHLs administrasjon og konferansesenter.

PTØs nye nasjonale hovedsenter vil erstatte våre nåværende avdelinger på Hamar og Ski. Vi ønsker å gi et bedre faglig tilbud i nye, moderne omgivelser til flere brukere.

Målet med utbyggingen av Gardermoen Campus er blant annet å utnytte samarbeidsmulighetene mellom flere helseaktører. For PTØ Norge betyr det blant annet bruk av pasienthotellet, treningsbasseng og andre fasiliteter på LHLs sykehus. En slik samlokalisering åpner også for et tettere faglig samarbeid med kommunale helsetjenester.

LHLs sykehus og Helsehuset utgjør de første to trinnene på Gardermoen Campus. Alle arealene er nå utleid, og trinn tre i utbyggingen er under planlegging.

Når PTØ Norges nye nasjonale hovedsenter åpnes første kvartal 2018 vil dette være Europas mest moderne senter for rehabilitering bygget på Pető-metoden.

Bilde av byggearbeidet på Gardermoen Campus - fotografi
Byggearbeidet på tomten til Gardermoen Campus er i gang

One thought on “PTØ Norge blir en del av viktig helsemiljø

Comments are closed.