PTØ Gardermoen

PTØ Gardermoen tilbyr habilitering til barn, ungdom og voksne med sykdommer eller skader i sentralnervesystemet. Våre tilbud dekker diagnosene cerebral parese (CP) og hodeskader.

Våre engasjerte og dyktige fagpersoner jobber til enhver tid for å levere et individuelt tilpasset tilbud av høy kvalitet.

Senteret ligger på Gardermoen Campus, Jessheim Nord (avkjøringen etter avkjøring til Oslo Lufthavn).

Våre tilbud

Treningsmetoden som benyttes er Pető-metoden. Pető-metoden er en ungarsk habiliteringsmetode som er tilrettelagt for barn og voksne med skader i sentralnervesystemet. Metoden er basert på filosofien om at alle mennesker har mange ressurser, som kan utvikles gjennom spesialisert og tilrettelagt opplæring. Gjennom trening og læring vil den enkelte få best mulige forutsetninger for å klare seg selv i dagliglivets mange utfordringer.

Vi er fleksible, og tilpasser tilbudet til hver enkelt bruker.

PTØ flyttet inn i helt nye lokaler på Gardermoen Campus på Jessheim 1. februar 2018. Lokalene er spesialtilpasset vår virksomhet, og gir et optimalt utgangspunkt for treningen.

Habiliteringen gjennomføres i grupper, som intensive kurs over én, to eller tre uker. Gruppene settes sammen etter deltagernes funksjonsnivå og alder. Treningen skjer på dagtid, fra tre til fem timer per dag. Vi tilbyr også individuell oppfølging, fra én til to timer per gang.

Brukere på intensive opphold kan overnatte på LHLs pasienthotell. Den enkelte må selv reservere og booke rom her. Dette må skje så snart man har fått tilbud om kurs, for å være sikret rom. Ta kontakt med oss for kontaktinformasjon til booking hos LHL.

Ved å kontakte oss vil du få mer informasjon om tilbudet og ledige kursplasser. Alle nye pasienter får time til konsultasjon slik at vi får møte den som ønsker tilbudet, og bli litt mer kjent. Etter konsultasjonen utarbeider vi en rapport med anbefaling for videre tilbud.

Våre ansatte

fotografi
Vibeke Johnsen
direktør
E-post: vj@ptonorge.no
fotografi
Ingunn Østerkløft
administrativ leder
E-post: io@ptonorge.no
fotografi
Barbara Feketéné Polgár
habiliteringspedagog/
fagleder
E-post: bp@ptonorge.no
Fotografi av Bettina Mohari
Bettina Mohari
habiliteringspedagog
E-post: bm@ptonorge.no
fotografi
Rèka Varga
habiliteringspedagog
E-post: rv@ptonorge.no
Rita Simon
habiliteringspedagog
E-post: rs@ptonorge.no
Fotografi av Serine Sandberg
Serine Sandberg
helsesekretær/assistent
E-post: ss@ptonorge.no
Ansattbilde av ergoterapeut Anette Sjøstrøm
Anette Sjøstrøm
ergoterapeut
E-post: as@ptonorge.no
Ansattbilde av Anita Hanken
Anita Hanken
kommunikasjonsrådgiver
E-post: ah@ptonorge.no