PTØ Gardermoen

PTØ Gardermoen tilbyr habilitering til barn, ungdom og voksne med sykdommer eller skader i sentralnervesystemet. Våre tilbud dekker diagnosene cerebral parese (CP) og hodeskader.

Våre engasjerte og dyktige fagpersoner jobber til enhver tid for å levere et individuelt tilpasset tilbud av høy kvalitet.

Senteret ligger på Gardermoen Campus, Jessheim Nord (avkjøringen etter avkjøring til Oslo Lufthavn).

Våre tilbud

Treningsmetoden som benyttes er Pető-metoden. Pető-metoden er en ungarsk habiliteringsmetode som er tilrettelagt for barn og voksne med skader i sentralnervesystemet. Metoden er basert på filosofien om at alle mennesker har mange ressurser, som kan utvikles gjennom spesialisert og tilrettelagt opplæring. Gjennom trening og læring vil den enkelte få best mulige forutsetninger for å klare seg selv i dagliglivets mange utfordringer.

Vi er fleksible, og tilpasser tilbudet til hver enkelt bruker.

PTØ flyttet inn i helt nye lokaler på Gardermoen Campus på Jessheim 1. februar 2018. Lokalene er spesialtilpasset vår virksomhet, og gir et optimalt utgangspunkt for treningen.

Habiliteringen gjennomføres i grupper, som intensive kurs over én, to eller tre uker. Gruppene settes sammen etter deltagernes funksjonsnivå og alder. Treningen skjer på dagtid, fra tre til fem timer per dag. Vi tilbyr også individuell oppfølging, fra én til to timer per gang.

Brukere på intensive opphold kan overnatte på LHLs pasienthotell. Den enkelte må selv reservere og booke rom her. Dette må skje så snart man har fått tilbud om kurs, for å være sikret rom. Ta kontakt med oss for kontaktinformasjon til booking hos LHL.

I forkant av treningsoppholdet må vi ha mottatt henvisning for oppholdet. Henvisning fra spesialist sendes direkte til senteret. Henvisninger fra fastlege må sendes til Regional Koordinerende Enhet eller vurderingsenhet. Du kan lese mer om henvisninger her.

Barn og ungdom som er henvist til oss får konsultasjonstimer fortløpende. Dersom det ikke er mulig å få kursplass på ønsket tidspunkt, er det mulig å stå på venteliste. Dere blir da kontaktet når det blir ledige plasser.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre hva vi kan tilby.

Våre ansatte

fotografi
Vibeke Johnsen
direktør i PTØ Norge
E-post: vj@ptonorge.no
fotografi
Ingunn Østerkløft
administrativ leder i PTØ Norge
E-post: io@ptonorge.no
 
fotografi
Barbara Feketéné Polgár
habiliteringspedag
og avdelingsleder
E-post: bp@ptonorge.no
Fotografi av Bettina Mohari
Bettina Mohari
habiliteringspedagog
E-post: bm@ptonorge.no
 
Adel Merkler
habiliteringspedagog
fra 5. mars 2018
Marthe Gulbrandsen
habiliteringspedagog
(i permisjon til juni 2018)
E-post: mg@ptonorge.no
Fotografi av Serine Sandberg
Serine Sandberg
assistent
 
Anette Sjøstrøm
ergoterapeut fra 26. februar 2018
 
Johanne Fredrikke Berg
fysioterapeut fra 5. mars 2018