PTØ Hamar

PTØ Hamar tilbyr habilitering til barn, ungdom og voksne med sykdommer eller skader i sentralnervesystemet. Våre tilbud dekker diagnosene cerebral parese (CP) og hodeskader. Våre engasjerte og dyktige fagpersoner jobber til enhver tid for å levere et individuelt tilpasset tilbud av høy kvalitet.

Senteret ligger like utenfor Hamar, på Ottestad i Stange Kommune.

Våre tilbud

Treningsmetoden som benyttes er Pető-metoden. Pető-metoden er en ungarsk habiliteringsmetode som er tilrettelagt for barn og voksne med skader i sentralnervesystemet. Metoden er basert på filosofien om at alle mennesker har mange ressurser, som kan utvikles gjennom spesialisert og tilrettelagt opplæring. Gjennom trening og læring vil den enkelte få best mulig forutsetninger for å klare seg selv i dagliglivets mange utfordringer.

Vi er fleksible, og tilpasser tilbudet til hver enkelt bruker, for å møte brukerens behov best mulig.

Senteret på Hamar kan ta i mot inntil tolv barn og ungdommer samtidig. Vi har to avdelinger, med treningsrom og overnattingsrom. Hver avdeling har felles bad, stue og kjøkken. Her er det mulighet for overnatting for de som har behov for det.

Habiliteringen gjennomføres i grupper, som intensive kurs over én, to eller tre uker. Gruppene settes sammen etter deltagernes funksjonsnivå og alder. Treningen skjer på dagtid, fra tre til fem timer per dag. Vi tilbyr også individuell oppfølging, fra én til to timer per gang.

I forkant av treningsoppholdet må vi ha mottatt henvisning for oppholdet. Henvisning fra spesialist sendes direkte til senteret. Henvisninger fra fastlege må sendes til Regional Koordinerende Enhet eller vurderingsenhet. Du kan lese mer om henvisninger her.

Vi tar fortløpende barn og ungdom som er henvist til oss inn til konsultasjonstimer. Dersom det ikke er mulig å få kursplass på ønskede tidspunkt, er det mulig å stå på venteliste. Dere blir da kontaktet når det blir ledige plasser.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre hva vi kan tilby.

Våre ansatte

fotografi
Vibeke Johnsen
direktør i PTØ Norge
E-post: vj@ptonorge.no
fotografi
Ingunn Østerkløft
administrativ leder i PTØ Norge
E-post: io@ptonorge.no
 
Ina Skarderud
assistent
(i permisjon)
fotografi
Petter Westad Bye
kontormedarbeider
E-post: pb@ptonorge.no
 
fotografi
Mona Gustavsen
assistent
 
fotografi
Lise Fossum
renhold
 
Marthe Gulbrandsen
habiliteringspedagog
(i permisjon)
E-post: mg@ptonorge.no
Judit Erdősi
habiliteringspedagog
(i permisjon)
E-post: je@ptonorge.no
Bettina Mohari
habiliteringspedagog
E-post: bm@ptonorge.no