PTØ Ski

PTØ Ski tilbyr habilitering til barn, ungdom og voksne med sykdommer eller skader i sentralnervesystemet. Vårt tilbud dekker diagnosene cerebral parese og hodeskader. Våre engasjerte og dyktige fagpersoner jobber til enhver tid for å levere et individuelt tilpasset tilbud av høy kvalitet.

Senteret ligger like utenfor Ski sentrum, med enkel adkomst fra E18.

Tilbud til barn, ungdom og unge voksne

Treningen ved PTØ i Ski foregår både individuelt og i grupper. Vi har tilbud for alle aldre, og har grupper for foreldre og barn, barn og ungdom, samt unge voksne. Våre brukere får tilbud om både intensive kurs og regelmessige treninger. Senteret har både brukere som kommer fra senterets nærområde og brukere med lengre reisevei.

Ved å kontakte oss vil du få mer informasjon om tilbudet og ledige kursplasser. Alle nye pasienter får time til en konsultasjon slik at vi får møte den som ønsker tilbudet, og bli litt mer kjent. Etter konsultasjonen utarbeider vi en rapport med anbefaling for videre tilbud.

Vi er fleksible, og tilpasser tilbudet til hver enkelt bruker, for å møte brukerens behov best mulig.

Kurstilbudet dekkes av det regionale helseforetaket, men krever gyldig henvisning. Foreldre har også rett til å få refundert tapt arbeidsinntekt (opplæringspenger) og reiseutgifter i henhold til retningslinjer fra NAV.

Vi kan også tilby trening etter Pető-metoden til pasienter med MS, Parkinson og slag. Disse brukerne dekkes ikke av avtalen med de regionale helseforetakene og må per i dag betale egenandel for treningen.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre hva vi kan tilby.

Våre ansatte

fotografi
Barbara Feketéné Polgár
habiliteringspedagog
og avdelingsleder
E-post: bp@ptonorge.no
fotografi
Marita Christiansen
assistent og kontormedarbeider
E-post: mc@ptonorge.no