PTØ Trondheim

Bilde av PTØ Trondheim sitt inngangsparti.

PTØ Trondheim tilbyr habilitering til barn, ungdom og voksne med sykdommer eller skader i sentralnervesystemet. Våre tilbud dekker diagnosene cerebral parese (CP), Parkinson, multippel sklerose (MS), slag og hodeskader. Våre engasjerte og dyktige fagpersoner jobber til enhver tid for å levere et individuelt tilpasset tilbud av høy kvalitet.

Senteret har siden 2015 holdt til i nye lokaler på Flatåsen.

Våre tilbud

Treningen ved PTØ Trondheim foregår både individuelt og i grupper. Vi har tilbud for alle aldre, og har grupper for foreldre og barn, barn og ungdom, samt unge voksne. Våre brukere får tilbud om både intensive kurs og regelmessige treninger (poliklinisk).

Per i dag har senteret én habiliteringspedagog, Zsuzsanna Fenyő.

Ved å kontakte oss vil du få mer informasjon om tilbudet og ledige kursplasser. Alle nye pasienter får time til en konsultasjon slik at vi får møte den som ønsker tilbudet, og bli litt mer kjent. Etter konsultasjonen utarbeider vi en rapport med anbefaling for videre tilbud.

Vi er fleksible, og tilpasser tilbudet til hver enkelt bruker, for å møte brukerens behov best mulig.

Kurstilbudet dekkes av Helse Midt-Norge RHF ved gyldig henvisning. Foreldre har også rett til å få refundert tapt arbeidsinntekt (opplæringspenger) samt reiseutgifter, i henhold til retningslinjer fra NAV.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre hva vi kan tilby.

Våre ansatte

fotografi
Zsuzsanna Fenyő
habiliteringspedagog
og avdelingsleder
(I permisjon)
E-post: zf@ptonorge.no