STYRET

Styret i PTØ Norge består av foreldre til brukere ved sentrene og andre personer med interesse for og kunnskap om habilitering, samt én representant for de ansatte. Styreleder, ansattrepresentant og varamedlemmer velges for ett år. Øvrige styremedlemmer velges for to år.

Styret i PTØ Norge for 2019/2020

Bilde av styret i PTØ Norge
Øverst fra venstre: Anne-Cathrine Thoresen, Solfrid Lillemo, Merete Elise Noonan, Kristin Brøndbo, Anita Hanken, Torodd Melbye, styreleder Tor Inge Martinsen og Kristin Sander Viken. Anne Sortevik var ikke til stede da bildet ble tatt.

Styremedlemmers kontaktinfo:

Solfrid Lillemo: sollill@live.no

Tor Inge Martinsen: tim@tima.no

Kristin Sander Viken: kristinsander8@hotmail.com

Torodd Melbye: torodd.melbye@icloud.com

Anne-Cathrine Thoresen: acthoresen@gmail.com

Nina Brøndbo: post@ninakb.no

Merete Elise Noonan: noonanme@icloud.com

Anne Sortevik: sortevik@gmail.com