STYRET

Styret i PTØ Norge består av foreldre til brukere ved sentrene og andre personer med interesse for og kunnskap om habilitering, samt én representant for de ansatte. Styreleder, ansattrepresentant og varamedlemmer velges for ett år. Øvrige styremedlemmer velges for to år.

Styret i PTØ Norge for 2018/2019

Bilde av det nye styret i PTØ Norge
Øverst fra venstre: Lisa Olsen, Solfrid Lillemo, styreleder Tor Inge Martinsen, Kristin Sander Viken, Torodd Melbye, Anne-Cathrine Thoresen, Nina Brøndbo, Merete Elise Noonan og Inger-Marie Brinchmann.

Styremedlemmers kontaktinfo:

Lisa Olsen: lo@ptonorge.no

Solfrid Lillemo: sollill@live.no

Tor Inge Martinsen: tim@tima.no

Kristin Sander Viken: kristinsander8@hotmail.com

Torodd Melbye: torodd.melbye@icloud.com

Anne-Cathrine Thoresen: acthoresen@gmail.com

Nina Brøndbo: post@ninakb.no

Merete Elise Noonan: noonanme@icloud.com

Inger-Marie Brinchmann: inger_marie_b@hotmail.com