STYRET

Styret i PTØ Norge består av foreldre og fagpersoner, samt én representant for de ansatte. Styreleder, ansattrepresentant og varamedlemmer velges for ett år. Øvrige styremedlemmer velges for to år.

Styret i PTØ Norge for 2016/2017

fotografi
Tor Inge Martinsen
styreleder
tim@tima.no
fotografi
Solfrid Lillemo
nestleder
sollill@live.no
fotografi
Arne Folmer
styremedlem
arne.folmer@gmail.com
fotografi
Kristin Sander Viken
styremedlem
kristinsander8@hotmail.com
fotografi
Merete Elise Noonan
styremedlem
mereteen@broadpark.no
fotografi
Inger-Marie Brinchmann
styremedlem
inger_marie_b@hotmail.com
fotografi
Zsuzsanna Fenyő
ansattrepresentant
zf@ptonorge.no