Temaaften på PTØ Gardermoen

Bilde av Atle Larsen

Jurist Atle Larsen skapte engasjement med sitt foredrag om funksjonshemmedes rettigheter.

Tirsdag 30. april arrangerte Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) Oslo & Akershus og CP-foreningen Oslo & Akershus temaaften i samarbeid med PTØ Gardermoen. Arrangementet var lagt til PTØ Gardermoen, hvor deltakerne fikk omvisning etter foredraget.

Fikk direkte svar

Atle Larsen er pasientombud i LHL og juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter. Han fikk mange spørsmål under sitt foredrag om funksjonshemmedes rettigheter. Grunn- og hjelpestønad, pensjonspoeng for omsorgsarbeid, avlastning, omsorgsstønad, omsorgspenger, endringer i pleiepengeordningen, opplæringspenger og andre juridiske spørsmål ble tatt opp.

Mange benyttet anledningen til å spørre juristen direkte om spørsmål som angikk dem.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) sitt Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

– Vi kan for eksempel lese gjennom klager og komme med tips, råd og veiledning. Vi kan også gjøre det i forbindelse med søknader. Men først og fremst får vi henvendelser fra folk som er midt i en prosess, eller i en konflikt. Skolesaker er dominerende, men vi får også veldig mange henvendelser om hjelpestønad, sa Larsen.

Ønsker flere arrangementer

Hjalti Helgasson fra HBF Oslo og Akershus var en av flere som fikk gode råd denne kvelden.

– Dette var absolutt nyttig, og det har jeg inntrykk av at flere også syntes. Jeg fikk med meg noen tips som jeg skal undersøke nærmere. Det er mye man ikke tenker på i hverdagen, blant annet dette med pensjonssparing. Det kan være interessant å arrangere flere temaaftener her på PTØ. Vi har et godt samarbeid, og det er allerede kommet flere forslag til tema som kunne vært spennende å belyse, sier han.

Bilde av Vibeke Johnsen
Direktør i PTØ Norge Vibeke Johnsen orienterte om det intensive treningstilbudet ved PTØ Gardermoen.

 

Bilde av Barbara Feketéné Polgár
Fagleder ved PTØ Gardermoen Barbara Feketéné Polgár svarte på spørsmål fra publikum under temaaften.