VÅRE TILBUD

Mer detaljert informasjon om innholdet i tilbudet for de spesifikke diagnosegruppene finner du under «Hvem passer det for?».

Foreldre og barn

gutt som leker - fotografi

Dette er grupper tilpasset barn opp til tre år. Hovedaktiviteten er trening gjennom lek (motorikk, sosialt, tale- og spiseproblematikk), hvor alder og naturlig utvikling legges til grunn. Trygghet i rollene som foreldre eller nærperson er i fokus.

 

Barnegrupper

Trening av spiseproblematikk - fotografi

Dette er grupper tilpasset barn i alder to og et halvt til seks år. Barna jobber for å tilegne seg motorikk som de trenger for å utvikle ferdigheter gjennom å oppdage og leke. Barna trenger førstehåndserfaringer. Det jobbes med kognitive, kommunikative og sosiale ferdigheter.

Unge voksne

I gruppene for unge voksne retter vi oppmerksomheten mot økt kunnskap om egen situasjon, og økt kontroll over egen hverdag. Vi jobber også forebyggende med tanke på senskader. Treningen er også en viktig sosial arena.

I treningen tar vi hensyn til den enkeltes målsetninger, og overgangen fra ungdom til voksen.

Grupper for voksne

Vi har tilbud til voksne brukere med medfødte og senere oppståtte sykdommer eller skader. De vanligste diagnosegruppene er cerebral parese, multippel sklerose, Parkinson sykdom, slag og hodeskader.

Individuell trening

For noen brukere er individuell trening mest hensiktsmessig. Snakk gjerne med oss om dette.

Andre tjenester

PTØ har mulighet til å bistå med forskjellige aktiviteter og rådgivning.

Eksempler på tjenester og tilbud våre brukere mottar utover  vanlig trening:

  • Skole- og barnehagebesøk.
  • Veiledning av nærpersoner tilknyttet barnet.
  • Fagkurs for assistenter.
  • Veiledning for overføring til hverdagen.
  • Praksisplass for helsepersonell og elever i videregående skole.