VÅRE TILBUD

Mer detaljert informasjon om innholdet i tilbudet for de spesifikke diagnosegruppene finner du under «Hvem passer det for?».

Foreldre og barn

gutt som leker - fotografi

Dette er grupper tilpasset barn i alder fra et halvt til tre år, hvor trygghet i rollene som foreldre eller nærpersoner er i fokus.

Hovedaktiviteten er trening gjennom lek (motorikk, sosialt, tale- og spiseproblematikk), hvor alder og naturlig utvikling legges til grunn.

Barnegrupper

Trening av spiseproblematikk - fotografi

Dette er grupper tilpasset barn i alder to og et halvt til seks år, hvor lek er et viktig og nødvendig verktøy.

Barna trenger førstehåndserfaringer. Det betyr at de trenger motorikk for å kunne utvikle ferdigheter gjennom å utforske, oppdage og leke. I denne aldersgruppen legger vi vekt på overgangen fra barnehage til skole.

Ungdomsgrupper

Gutt trener med pinne og ring sammen med habiliteringspedagog - fotografi

I ungdomsgruppene retter vi oppmerksomheten mot økt kunnskap om egen situasjon, og hvordan den enkelte kan forbedre kontroll og forebygger senskader.

I tillegg er treningen også en viktig sosial arena. I treningen tar vi hensyn til den enkeltes målsetninger, og overgangen fra ungdom til voksen. Det jobbes også med hvordan ungdommen kan takle praktiske utfordringer i hverdagen.

Grupper for voksne

To personer holder hender - fotografi

Vi har tilbud til voksne brukere med medfødte og senere oppståtte sykdommer eller skader. De vanligste diagnosegruppene er cerebral parese, multippel sklerose, Parkinson sykdom, slag og hodeskader.

Individuell trening

Jente trener på matte

Enkelte brukere har behov for ytterligere skreddersydd trening.

Dette kan vi tilby gjennom individuell trening.

Flere tilbud

Videre har PTØ-sentrene et godt tilbud av forskjellige aktiviteter og rådgivning.

Eksempler på tilbud våre brukere benytter seg av utover vanlig trening:

  • Besøk og vurdering.
  • Veiledning til familie og barn.
  • Veiledning av nærpersoner tilknyttet barnet.
  • Fagkurs for assistenter.
  • Veiledning for overføring til hverdagen.
  • Praksisplass for helsepersonell og elever i videregående skole.