AKTUELT


Årsmøte 2022

Kjære alle medlemmer i PTØ Norge! Dere innkalles med dette til vårt digitale årsmøte torsdag 31.03.22 klokken 19.00. Papirene blir utsendt senest torsdag 24.03. Vi ønsker påmelding slik at vi kan sende ut digital invitasjon til møtet.  Dette gjøres pr e-post til Monica Ølberg på mo@ptonorge.no.  Frist for påmelding er satt til tirsdag 22.03. Årsmøtet … Continue reading Årsmøte 2022


Velkommen på PTØ i 2022

Vi er i gang med et nytt treningsår på PTØ.  Vi er stolte over at vi klarer å opprettholde det viktige tilbudet gjennom en pandemi som preger det meste.  Vi vet at det for mange har vært, og fortsatt er, vanskelig å planlegge og gjennomføre treningsopphold når smittebildet svinger.   Vit at vi er her dersom … Continue reading Velkommen på PTØ i 2022


Årsmøte PTØ Norge

Årsmøtet i PTØ Norge avholdes digitalt 15.april 21 kl 19.00.   Innkallingen sendes ut i disse dager. Papirer samt link til møtet vil bli utsendt senest 08.april 2021. Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være skriftlig oversendt styrets leder eller daglig leder minst 2 uker før årsmøtet, dvs senest den 01. april … Continue reading Årsmøte PTØ Norge