AKTUELT


Årsmøte PTØ Norge

Årsmøtet i PTØ Norge avholdes digitalt 15.april 21 kl 19.00.   Innkallingen sendes ut i disse dager. Papirer samt link til møtet vil bli utsendt senest 08.april 2021. Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være skriftlig oversendt styrets leder eller daglig leder minst 2 uker før årsmøtet, dvs senest den 01. april … Continue reading Årsmøte PTØ Norge


PTØ har gjenåpnet sine tilbud

PTØ har gjenåpnet sine tilbud ved sine avdelinger på Gardermoen og i Stavanger.  Dette innenfor gjeldende smittevernstiltak.  Brukere som har fått sine opphold utsatt vil bli kontaktet for å finne et nytt treningstilbud.  Ta gjerne kontakt med oss dersom dere lurer på noe. På Gardermoen er det sommerstengt i uke 29 og 30, mens avdelingen … Continue reading PTØ har gjenåpnet sine tilbud