Årsmøte PTØ Norge

Årsmøtet i PTØ Norge avholdes digitalt 15.04.21, informasjon om tidspunkt og link til møtet vil komme senere.

PTØ er en medlemsorganisasjon, og man kan støtte opp om virksomheten ved medlemskap.

Medlemskategorier:

 

FAMILIEMEDLEMSKAP: KR. 300

Foreldre/foresatte, søsken og barn med CP eller liknende tilstander. Foreldre med ulike adresser tegner hver sitt familiemedlemskap og har fulle rettigheter. Navn og fødselsdato, dd.mm.åå, og innbetaling kan Vippses til 620354, PTØ Norge.

 

ENKELTMEDLEMSKAP: KR. 200

Enkeltpersoner som ønsker å tegne medlemskap kan inneha verv i foreningen. Navn og fødselsdato, dd.mm.åå, og innbetaling kan Vippses til 620354, PTØ Norge.

 

STØTTEMEDLEMSKAP: KR. 100

For enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner som ikke kan inneha verv i foreningen, men som ønsker å støtte vårt arbeid. Støttemedlemmer har ikke stemmerett eller talerett, men kan møte som tilhørere ved årsmøter. Organisasjoner og institusjoner kan bli støttemedlem, og kan da innbetale et valgfritt beløp. Navn på enkeltpersoner og fødselsdato, dd.mm.åå og innbetaling kan Vippses til 620354, PTØ Norge.

 

Alle medlemmer som er over 15 år, og som har betalt familie- eller enkeltmedlemskap har stemmerett ved årsmøter.

 

Medlemskap kan også innbetales til kontonummer 1822.10.17443, husk navn og fødselsdato.