MEDLEMMER

PTØ Norge er en brukerorganisasjon som ble startet av foreldre som ønsket intensiv trening for sine barn.

Tilbudet ved PTØ Norge har vært en del av spesialisthelsetjenesten siden 2001, gjennom avtaler med helseforetakene.

PTØ Norge er en brukerorganisasjon, og dette betyr at ingen tar ut økonomisk utbytte fra organisasjonen. Medlemskontingenter og tilskudd er øremerket for å gå tilbake til brukerne ved våre sentre.

Våre mange medlemmer viser omverdenen at det er mange som syns at tilbudet vi gir er viktig.

Som medlem er du med på å støtte vårt arbeid for barn, ungdom og unge voksne med skader i sentralnervesystemet. Vi jobber for at våre brukere skal bli mer selvstendige og uavhengige i hverdagen.

Gjennom medlemskap i PTØ Norge har du muligheten til å være med på å bestemme hvordan tilbudet vårt skal være. Dette kan du gjøre gjennom deltakelse på årsmøtet. Her velges også de som sitter i styret i PTØ Norge. Styret er det øverste organet i organisasjonen.

Takk til våre medlemmer som støtter vårt arbeid gjennom å betale en årlig kontingent!

Kontingentsatser

Familiemedlemsskap: kr. 300,–

Enkeltmedlemsskap: kr. 200,–

Støttemedlem: minimum kr. 100,–

Innbetaling foretas til PTØ Norges bankkonto: kontonummer 1822.10.17443.  Det kan også Vippses til 620354

Husk å oppgi navn, adresse og fødselsår for de som betaler. Gjelder innbetalingen familiemedlemsskap fører du på navn og fødselsår til alle i husstanden. Dette kan også sendes på e-post til post@ptonorge.no

Vi oppbevarer personopplysninger på en forsvarlig måte, og i henhold til vår personvernerklæring.