Nytt senter – samme innhold


Merete Aasen er en av de første brukerne med cerebral parese som fikk opphold ved det nye senteret til PTØ Gardermoen, ved Gardermoen Campus.

– Vi hadde ikke tid til å vente


Skrevet av Linda Reinholdtsen, mor til Torstein, 21.01.2017 Etter en fødsel med alvorlig oksygensvikt, som førte til omfattende hjerneskade hos Torstein, så framtiden veldig mørk ut. Jeg var desperat etter å gjøre det jeg kunne for å få det beste ut av utgangspunktet vi hadde. Jeg fikk høre om forskning som viser at hjernen er veldig plastisk, … Continue reading – Vi hadde ikke tid til å vente

Theas møte med PTØ


Brukerhistorie skrevet 02.01.2017 Thea Emilie ble født sommeren 2008 med dyskinetisk cerbral parese (GMFCS nivå 5). Hun har store motoriske vansker og har ikke talespråk. Derfor benytter hun alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). Hun snakker ved å «peke» med blikket på bilder og symboler på sin Tobii talemaskin – eller i en blikkpekebok. Thea er ei … Continue reading Theas møte med PTØ