Theas møte med PTØ


Brukerhistorie skrevet 02.01.2017 Thea Emilie ble født sommeren 2008 med dyskinetisk cerbral parese (GMFCS nivå 5). Hun har store motoriske vansker og har ikke talespråk. Derfor benytter hun alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). Hun snakker ved å «peke» med blikket på bilder og symboler på sin Tobii talemaskin – eller i en blikkpekebok. Thea er ei … Continue reading Theas møte med PTØ