PTØ – like effektiv som annen intensiv trening


Hilde Tinderholt Myrhaug har forsket på PTØ Norge sitt tilbud. Hun fant at trening på PTØ er like effektiv som annen intensiv trening til førskolebarn med cerebral parese. Hun fant heller ingen skader etter PTØ-trening. Foreldrene opplevde dessuten tilbudet som svært familiesentrert.