Fortsatt fokus på et godt og trygt tilbud

Annerledes året fortsetter inn i 2021.  Vi har stor forståelse for at det for noen fremdeles er vanskeligere å komme på kurs og for at mange er bekymret for pandemien og smittebildet.  På PTØ har vi et kontinuerlig fokus på smittevern og vi følger selvsagt de gjeldende retningslinjene for dette.  Vi snakker også svært gjerne med den enkelte, dersom det er noe dere trenger at vi skal ta spesielt hensyn til, slik at man føler seg trygg på trening.

Kurstilbudene for 2021 begynner å komme på plass.  Dersom det for noe ikke er mulig med fysisk oppmøte, minner vi om at vi også kan gjennomføre videokonsultasjoner.   Sammen finner vi gode løsninger.

Velkommen til oss!