Henrik (2) ble skadet under fødselen – finner mestringsfølelsen på PTØ

Bilde av Henrik (2) som trener sammen med habiliteringspedagog Barbara. Pappa Kristoffer er også til stede.

En dramatisk fødsel førte til at Henrik (2) pådro seg plexusskade i høyre arm. Etter to intensive treningsopphold på PTØ ser foreldrene stor framgang.

Fra det minste treningsrommet lyder barnelatter og sang. Henrik leker seg gjennom den første morgenøkten. En hinderløype med baller, puter, leker og såpebobler er nøye planlagt for ham. Sammen med pappa Kristoffer Urdal er han på intensivt treningsopphold ved PTØ Gardermoen.

– Vi ser stor framgang etter at Henrik begynte å trene på PTØ. Utviklingen han har vært gjennom det siste halve året skyldes ikke bare at han er blitt eldre, det skyldes tilbudet han får her på PTØ, sier pappa Kristoffer.

Henrik trener i hinderløypa sammen med Barbara.
Hinderløypa er en av Henriks favoritter. Ved å krabbe, klatre og bruke armen til å støtte seg, bedrer han balansen og styrken, og øker bevegeligheten.

Vanskelig skulderforløsning

Når han spoler nesten tre år tilbake i tid, var alt var i orden med Henrik før fødselen. Likevel fikk Henrik en tøff start på livet.

– Det ble en vanskelig skulderforløsning hvor det oppsto komplikasjoner. Selv opplevde vi ikke fødselen som dramatisk, men jordmor fortalte oss etterpå at hun hadde oppfattet den slik, forteller Kristoffer.

Foreldrene ble informert om skaden rett etter fødselen. Dagen etter ble det tatt røntgen for å kartlegge omfanget av skaden. Legenes konklusjon var at Henrik ikke trengte operasjon, men kunne bli bra ved hjelp av opptrening.

– De første dagene var armen hans helt slapp, og han måtte bruke en spesiell type body. Vi fikk tett oppfølging av Rikshospitalet og fysioterapeut, forteller Kristoffer.

Bilde av Henrik (2) som trener sammen med Barbara.
Habiliteringspedagog Barbara Feketéné Polgár har planlagt gode øvelser som Henrik også syns er morsomt å utføre.

PTØ tilbyr rehabilitering

Se video på Youtube som viser hvordan Henrik trener. 

Ifølge Tidsskrift for Den norske legeforening skades mellom 120 og 180 barn i Norge under fødselen ved at de får en skade i plexus brachialis.

Skaden oppstår som følge av at armens nerver er kommet i klem eller er avrevet. Barn med plexusskader unngår ofte å bruke den affiserte armen, og holder armen og skulderen høyt oppe, ofte med innoverrotasjon.

PTØ Norge har både kompetanse og kapasitet til å tilby disse barna spesialisert habilitering.

– De trenger veiledning for å integrere den affiserte armen i bevegelsesmønsteret sitt, trene styrke og unngå feilstillinger. Den lekbaserte treningen «pakker inn» viktige øvelser og bevegelser som stimulerer utviklingen til barna, sier fagleder ved PTØ Norge Kari Hapnes.

Henrik står på vippebrettet, og trener sammen med Barbara.
Habiliteringspedagog Barbara Feketéné Polgár motiverer Henrik gjennom hinderløypa.

– Kjempefornøyde

Henrik kombinerer oppfølging av fysioterapeut i hjemkommunen med regelmessig trening på PTØ Stavanger. Nå har han også vært gjennom to intensive treningsopphold ved PTØ Gardermoen, som et supplement til tilbudet han får fra kommunen.

– Vi er kjempefornøyde med tilbudet ved PTØ. Vi så store forbedringer etter forrige intensive opphold. I Henriks første måneder var det kun fokus på å tøye armen hans. Da han kom til PTØ og fikk begynne å trene styrke, skjedde det noe, sier Kristoffer.

Det var imidlertid helt tilfeldig at foreldrene fikk vite om PTØ sitt tilbud til barn med plexusskader.

– Vi ble tipset gjennom venner som kjente til PTØ Stavanger. Det er dumt at informasjon om tilbudet blir så tilfeldig. Tilbudet burde vært gitt til barn med plexusskader enten parallelt med annen oppfølging, eller som førsteinstans etter at skaden er klarlagt. Vi skulle gjerne kommet i gang på PTØ enda tidligere, sier Kristoffer.

Han er selv aktivt med under treningen og veiledes av fagpersonellet.

Henrik trener med Barbara. Faren er også tilstede som tilskuer i denne øvelsen.
Foreldre kan søke om opplæringspenger som kompensasjon for tapt arbeidsinntekt i perioden de følger barnet på intensivt treningsopphold ved PTØ Gardermoen.

– For de minste brukerne er det viktig at foreldrene er med i treningsrommet. Vi veileder ofte gjennom foreldrene, fordi det trygger barnet. Det skaper også en overføringsverdi til  hverdagssituasjoner, hvor foreldrene får økt kunnskap om hva som er bra for barnet deres, sier habiliteringspedagog og faglig leder ved PTØ Gardermoen Barbara Feketéné Polgár.

Henrik skyver en ball langs gulvet bort til faren sin.
Foreldrenes deltakelse skaper trygghet, motivasjon og glede. Mange foreldre forteller at de opplever dette som god kvalitetstid med barnet sitt.

Gratis tilbud med kort ventetid

Tilbudet til PTØ Norge er gratis og uten egenandel, men krever henvisning fra habiliteringstjenesten som barnet er tilknyttet.

Når barn henvises til intensive treningsopphold ved PTØ Gardermoen, benytter foreldre og barn pasienthotellet til LHL-sykehuset Gardermoen vegg-i-vegg med habiliteringssenteret. Opphold og reisekostnader dekkes av Pasientreiser etter nærmere regler.

Foreldre kan også søke om opplæringspenger som kompensasjon for tapt arbeidsinntekt i perioden de følger barnet på opphold.

PTØ Norge har kort ventetid for barn med plexusskader.

Bilde av Henrik og Barbara som spiller på tromme og marrakesh.
Sang og rytme er et viktig virkemiddel. Her får Henrik brukt begge armene sine.
Bilde av Henrik som hopper i en saccosekk. Barbara passer på.
På PTØ kan Henrik trene i trygge omgivelser. Han syns det er gøy å hoppe, og utfordringen hans er å støtte seg med begge hendene når han “lander”.

 

Bilde av Henrik oppi saccosekken med Barbara ved siden av.
Henrik klarte fint å støtte seg med begge hendene. Treningen gir ham stor mestringsfølelse.

Brukerhistorie skrevet av Anita Hanken 14.06.2019.