Kontinuerlig fokus på et godt og trygt tilbud

Det er et annerledes år og det er en annerledes høst vi er i.  Vi har stor forståelse for at det for noen er vanskeligere å komme på kurs og for at mange er bekymret for pandemien og smittebildet.  På PTØ har vi et kontinuerlig fokus på smittevern og vi følger selvsagt de gjeldende retningslinjene for dette.  Vi snakker også svært gjerne med den enkelte, dersom det er noe dere trenger at vi skal ta spesielt hensyn til, slik at man føler seg trygg på trening.

Dersom det for noe ikke er mulig med fysisk oppmøte, minner vi om at vi også kan gjennomføre videokonsultasjoner.  Sammen finner vi gode løsninger.

Velkommen til oss!