LIKEPERSON

Likepersonen er et medmenneske som har gjennomlevd de samme, eller lignende, situasjoner som du selv opplever. Dette er en det kan være godt å snakke med og få råd hos. Samtalene er fortrolige, ettersom likepersonen har taushetsplikt om det hun eller han får kjennskap til.

PTØ Norge er en brukerstyrt organisasjon med flere aktive likepersoner. Likepersonene kan kontaktes dersom du har behov for å snakke med noen som kan gi støtte og hjelp. Du kan også komme med spørsmål du vil ha svar på, eller dele dine egne erfaringer.

Prinsippet i likepersonarbeidet bygger på en aktiv og målrettet bruk av egenbasert erfaring. Det legges altså vekt på egne opplevelser.

Normalt er utgangspunktet for likepersonarbeidet at én av de som deltar i samhandlingen har lengre og mer bearbeidet erfaring. Denne personen blir gjerne kalt likeperson.

For mer informasjon om likepersonarbeidet, ta kontakt med:

Kristin Sander Viken, styremedlem
Telefon: 917 43 657
E-post: kristinsander8@hotmail.com