NYHETER


Velkommen på PTØ i 2022

Vi er i gang med et nytt treningsår på PTØ.  Vi er stolte over at vi klarer å opprettholde det viktige tilbudet gjennom en pandemi som preger det meste.  Vi vet at det for mange har vært, og fortsatt er, vanskelig å planlegge og gjennomføre treningsopphold når smittebildet svinger.   Vit at vi er her dersom … Continue reading Velkommen på PTØ i 2022


Årsmøte PTØ Norge

Årsmøtet i PTØ Norge avholdes digitalt 15.april 21 kl 19.00.   Innkallingen sendes ut i disse dager. Papirer samt link til møtet vil bli utsendt senest 08.april 2021. Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være skriftlig oversendt styrets leder eller daglig leder minst 2 uker før årsmøtet, dvs senest den 01. april … Continue reading Årsmøte PTØ Norge