NYHETER


Vi har fått ny grafisk profil

Vi i PTØ Norge fornyer oss! Nesten samtidig som lansering av ny nettside, har vi også lansert vår nye logo. Vår tidligere logo var limegrønn, med bilde av PTØ-stigen. Vi har lenge ønsket en mer moderne logo, med andre farger. Resultatet ble denne, med fine blåfarger, som også symboliserer det å bygge stein-på-stein. I forbindelse … Continue reading Vi har fått ny grafisk profil


Theas møte med PTØ

Brukerhistorie skrevet 02.01.2017 Thea Emilie ble født sommeren 2008 med dyskinetisk cerbral parese (GMFCS nivå 5). Hun har store motoriske vansker og har ikke talespråk. Derfor benytter hun alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). Hun snakker ved å «peke» med blikket på bilder og symboler på sin Tobii talemaskin – eller i en blikkpekebok. Thea er ei … Continue reading Theas møte med PTØ