PTØ Gardermoen

Bilde av fasaden til Gardermoen

PTØ Gardermoen tilbyr intensiv trening og habilitering til barn, ungdom og voksne med nevrologiske sykdommer og skader der bevegelse er en av hovedutfordringene. Les mer om dette under Våre tilbud.

Våre engasjerte og dyktige fagpersoner jobber til enhver tid for å levere et individuelt tilpasset tilbud av høy kvalitet.

Senteret ligger på Gardermoen Campus, Jessheim Nord (avkjøringen etter avkjøring til Oslo Lufthavn).

Bilde av stua på Gardermoen

Våre tilbud

Tilbudet på PTØ springer ut av Petö-metoden, men har blitt videreutviklet de siste 15 årene i tråd med ny kunnskap og forskning.

Pető-metoden er en ungarsk habiliteringsmetode som er tilrettelagt for barn og voksne med skader i sentralnervesystemet. Metoden er basert på filosofien om at alle mennesker har mange ressurser, som kan utvikles gjennom spesialisert og tilrettelagt opplæring. Gjennom trening og læring vil den enkelte få best mulige forutsetninger for å klare seg selv i dagliglivets mange utfordringer.

Vi er fleksible, og tilpasser tilbudet til hver enkelt bruker.

PTØ Gardermoen flyttet inn i helt nye lokaler på Gardermoen Campus på Jessheim 1. februar 2018. Lokalene er spesialtilpasset vår virksomhet, og gir et optimalt utgangspunkt for treningen.

Senteret har en sentral beliggenhet, med et flott turområde i umiddelbar nærhet.

Landskapsbilde av gruppe på piknik ved Nordbytjern

Treningen gjennomføres i grupper, som intensive kurs over én, to eller tre uker. Gruppene settes sammen etter deltakernes funksjonsnivå og alder. Treningen skjer på dagtid, fra tre til fem timer per dag. Vi tilbyr også individuell oppfølging, fra én til to timer per gang.

Brukere på intensive opphold kan overnatte på pasienthotellet til LHL-sykehuset Gardermoen. Den enkelte må selv reservere og booke rom her. Dette må skje så snart man har fått tilbud om kurs, for å være sikret rom. Ta kontakt med oss for kontaktinformasjon til booking hos LHL.

Bilde av gutt i bassenget med sin mor.

Ved å kontakte oss vil du få mer informasjon om tilbudet og ledige kursplasser. Alle nye pasienter får time til konsultasjon slik at vi får møte den som ønsker tilbudet, og bli litt mer kjent. Etter konsultasjonen utarbeider vi en rapport med anbefaling for videre tilbud.

Våre ansatte

Fotografi av Kari Hapnes
Kari Hapnes
Daglig leder
E-post: kh@ptonorge.no
Fotografi av Bettina Mohari
Bettina Mohari
Avdelingsleder Gardermoen
E-post: bm@ptonorge.no
Cecilie Rødne
fysioterapeut
E-post: cr@ptonorge.no
Fotografi av Rèka Varga
Rèka Varga
habiliteringspedagog
E-post: rv@ptonorge.no
Fotografi av Ida Stavrum
Ida Stavrum
Ergoterapeut
E-post: is@ptonorge.no
Fotografi av Rune Heggedal
Rune Heggedal
Idrettspedagog
E-post: rh@ptonorge.no
Fotografi av Monica Ølberg
Monica Ølberg
Administrativ støtte
E-post: mo@ptonorge.no