PTØ Stavanger

Bilde av PTØ Stavanger

PTØ Stavanger tilbyr intensiv trening og habilitering til barn, ungdom og voksne med sykdommer eller skader i sentralnervesystemet. Vårt tilbud dekker diagnosene cerebral parese (CP), Parkinson, multippel sklerose (MS), slag og hodeskader. Våre engasjerte og dyktige fagpersoner jobber til enhver tid for å levere et individuelt tilpasset tilbud av høy kvalitet.

Senteret ligger på Hinna, midt mellom Stavanger og Sandnes.

Tilbud til barn og ungdom

PTØ Stavanger har en rekke ulike tilbud til barn og ungdom. Treningen foregår for det meste i grupper, og gjennomføres som intensive kurs, regelmessige grupper, egne fokus-uker eller individuell trening ved behov.

Vi jobber tett med nærpersoner og fagpersonell rundt brukeren, for å sikre høy kvalitet og et helhetlig tilbud. På denne måten styrker vi også kompetanseoverføring til hverdagen.

Ved å kontakte oss vil du få mer informasjon om tilbudet og ledige kursplasser. Alle nye brukere får time til en konsultasjon slik at vi får møte den som ønsker tilbudet, og bli litt mer kjent. Etter konsultasjonen utarbeider vi en rapport med anbefaling for videre tilbud.

Kurstilbudet dekkes av Helse Vest RHF. Foreldre har også rett til å få refundert tapt arbeidsinntekt (opplæringspenger) og reiseutgifter.

Bilde av Kari og Chian

Tilbud til voksne

Ved å kontakte oss vil du få mer informasjon om tilbud for voksne og ledige kursplasser.

Alle nye pasienter får tilsendt et søknadsskjema som fylles ut og returneres til oss. Skjemaet er laget for å gi oss mest mulig informasjon om deg og hvordan diagnosen påvirker din hverdag. Du vil deretter bli invitert til en konsultasjonstime – gjerne sammen med et familiemedlem eller nærperson. Under konsultasjonen ser vi litt på din motorikk og avdekker dine, og nærpersoners, behov og ønsker. Etter konsultasjonen finner vi det kurstilbudet som passer best for deg og din situasjon.

Bilde av Ingvild og Martin

Samtlige tilbud dekkes gjennom avtaler med Helse Vest RHF. Tilbudet krever henvisning fra spesialisthelsetjenesten, eller fastlege via Vurderingseininga i Bergen.

Vi er fleksible, og tilpasser tilbudet til hver enkelt bruker, for å møte brukerens behov best mulig.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre hva vi kan tilby.

Våre ansatte

Fotografi av Kari Hapnes
Kari Hapnes
Daglig leder og
habiliteringspedagog
E-post: kh@ptonorge.no
Fotografi av Ingvild Rasdal
Ingvild Rasdal
Habiliteringspedagog
E-post: ir@ptonorge.no
Fotografi av Monica Ølberg
Monica Ølberg
Administrativ støtte
E-post: mo@ptonorge.no
Fotografi av Karen Tungland
Karen Tungland
Fysioterapeut
E-post: kt@ptonorge.no
Fotografi av Lisa Olsen
Lisa Olsen
Ergoterapeut
og ernæringsveileder