STYRET

Styret i PTØ Norge består av foreldre til brukere ved sentrene og andre personer med interesse for og kunnskap om habilitering, samt én representant for de ansatte. Styreleder, ansattrepresentant og varamedlemmer velges for ett år. Øvrige styremedlemmer velges for to år.

Styret i PTØ 2022/2023

Styreleder 

Nestleder 

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Ansattrepresentant

Brukerutvalget ved PTØ Gardermoen

Brukerutvalget er til for deg som har spørsmål eller innspill til tilbudet ved PTØ Gardermoen.

PTØ Norge er en brukerstyrt organisasjon, og vi er svært opptatt av å lytte til våre brukere. Av og til kan det kjennes lettere å snakke med et av brukerutvalgets medlemmer i stedet for å ta direkte kontakt med oss. Derfor er utvalget et viktig bindeledd mellom oss. Vi tåler både ris og ros, og blir glade når brukerne våre engasjerer seg i tilbudet vi gir.

Medlemmene Øyvind Soleng, Elisabet Salte, Jorunn Sandal og Thea Grøsland er tilgjengelige for innspill og informasjon fra andre brukere angående tilbudet ved PTØ Gardermoen.

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på hvordan det er å trene på PTØ

Kontaktinformasjon til brukerutvalget ved PTØ Gardermoen:

Øyvind Soleng
E-post: oyvisol@gmail.com
Telefon: 934 07 750