STYRET

Styret i PTØ Norge består av foreldre til brukere ved sentrene og andre personer med interesse for og kunnskap om habilitering, samt én representant for de ansatte. Styreleder, ansattrepresentant og varamedlemmer velges for ett år. Øvrige styremedlemmer velges for to år.

Styret i PTØ 2021/2022

Styreleder 

Sylvia Kristina Brustad                    sb@brustadutvikling.no

Nestleder 

Kristin Sander Viken                      kristinsander8@hotmail.com

Styremedlemmer

Elisabeth Bjørheim Salte               e-salte@lyse.net

Anne Fet Sortevik                          sortevik@gmail.com

Merete Noonan                              noonanme@icloud.com

Varamedlemmer

Anne Catherine Thoresen                acthoresen@gmail.com

Hjalti Helgason                                hjaltihe@gmail.com