BEHANDLINGSTILBUD

Mer detaljert informasjon om innholdet i tilbudet for de spesifikke diagnosegruppene finner du under «Hvem passer det for?».

Foreldre og barn

Bilde av Henrik som skyver en stor ball mot faren som sitter på gulvet og tar imot.

Dette er grupper tilpasset barn opp til tre år. Hovedaktiviteten er trening gjennom lek (motorikk, sosialt, tale- og spiseproblematikk), hvor alder og naturlig utvikling legges til grunn. Trygghet i rollene som foreldre eller nærperson er i fokus.

Barnegrupper

Bilde av liten gutt med fagperson

Dette er grupper tilpasset barn i alder to og et halvt til seks år. Barna jobber for å tilegne seg motorikk som de trenger for å utvikle ferdigheter gjennom å oppdage og leke. Barna trenger førstehåndserfaringer. Det jobbes med kognitive, kommunikative og sosiale ferdigheter.

Tilbud til barn og ungdom

PTØ har en rekke ulike tilbud til barn og ungdom. Treningen foregår for det meste i grupper, og gjennomføres som intensive kurs, regelmessige grupper, egne fokus-uker eller individuell trening ved behov.

Unge voksne

I gruppene for unge voksne retter vi oppmerksomheten mot økt kunnskap om egen situasjon, og økt kontroll over egen hverdag. Vi jobber også forebyggende med tanke på senskader. Treningen er også en viktig sosial arena.

I treningen tar vi hensyn til den enkeltes målsetninger, og overgangen fra ungdom til voksen.

Bilde av Kristin og Zsu som har en samtale på matta

Grupper for voksne

Vi har tilbud til voksne brukere med medfødte og senere oppståtte sykdommer eller skader. De vanligste diagnosegruppene er cerebral parese, multippel sklerose, Parkinson sykdom, slag og hodeskader.

Bilde av gruppetrening med MS-rammede.

Individuell trening

For noen brukere er individuell trening mest hensiktsmessig. Snakk gjerne med oss om dette.

Bilde av Solvår som trener på å stå med Reka.

Digitale konsultasjoner

For brukere som bor langt unna våre sentre, kan det være aktuelt med bruk av videokonferanse for førstegangskonsultasjon etter mottatt henvisning. Det kan også være aktuelt med videokonferanse mellom helsepersonell og oss, for å diskutere brukeres behov.

Du kan avtale digital konsultasjon direkte med ett av våre sentre, så vil vi ringe deg opp med vårt videokonferanseutstyr. Videokonferansene må gjennomføres ved en lokal helsetjeneste som har slikt utstyr tilgjengelig.

For mer informasjon om digitale konsultasjoner, kontakt:

Kari Hapnes
E-post: kh@ptonorge.no
Telefon: 52 10 99 10

Andre tjenester

PTØ har mulighet til å bistå med forskjellige aktiviteter og rådgivning.

Eksempler på tjenester og tilbud våre brukere mottar utover  vanlig trening:

  • Skole- og barnehagebesøk.
  • Veiledning av nærpersoner tilknyttet barnet.
  • Fagkurs for assistenter.
  • Veiledning for overføring til hverdagen.
  • Praksisplass for helsepersonell og elever i videregående skole.