Velkommen på PTØ i 2022

Vi er i gang med et nytt treningsår på PTØ.  Vi er stolte over at vi klarer å opprettholde det viktige tilbudet gjennom en pandemi som preger det meste.  Vi vet at det for mange har vært, og fortsatt er, vanskelig å planlegge og gjennomføre treningsopphold når smittebildet svinger.   Vit at vi er her dersom dere trenger mer informasjon eller hjelp til planlegging.   Vi ønsker gamle og nye brukere hjertelig velkommen!