VIDEO­KONFERANSE

For brukere som bor langt unna våre sentre, kan det være aktuelt med bruk av videokonferanse for førstegangskonsultasjon etter mottatt henvisning. Det kan også være aktuelt med videokonferanse mellom helsepersonell og oss, for å diskutere brukeres behov.

Du kan avtale videokonferanse direkte med ett av våre sentre, så vil vi ringe deg opp med vårt videokonferanseutstyr. Videokonferansene må gjennomføres ved en lokal helsetjeneste som har slikt utstyr tilgjengelig.

For mer informasjon om videokonferanser, kontakt:

Kari Hapnes
E-post: kh@ptonorge.no
Telefon: 52 10 99 10